„АКЗ-БУРГАС“ ЕООД ще извърши подмяна на трасе на тръбопроводи разположени по технологична естакада на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД

Подмяна на трасе на тръбопроводи
Имаме удоволствието да ви информираме, че „АКЗ-БУРГАС“ ЕООД премина успешно ресертификацията към версия ISO 9001:2015.  

Ресертификация ISO 9001:2015


Реконструкция и модернизация на противопожарни системи в ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД АКЗ-БУРГАС ЕООД ще извърши строително-монтажни работи (СМР) за обект „Реконструкция и модернизация на противопожарни системи в ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД“

Реконструкция и модернизация на противопожарни системи в ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас ...


АКЗ-БУРГАС ЕООД ще извърши ремонтно строително – монтажни работи на административно битови помещение и сгради, собственост на Лукойл Нефтохим Бургас АД.

РСМР на помещения и сгради в ЛНХБ