Дейности


Холдинг „АКЗ“ ЕООД

„АКЗ“ ЕООД е дружество с холдингова структура, с основна цел, трайно навлизане на пазара за индустриално строителство и услуги в региона и страната, чрез обединяване възможностите на дъщерните дружества, на които то е едноличен или мажоритарен собственик.

Постигната е по- висока ефективност и качество при изпълнение на възложените проекти, при по- оптимизирани разходи. Въведени са модерни механизми и стратегии за привличане на нови инвестиции.

„АКЗ“ ЕООД обединява следните дружества:


 

„АКЗ – Бургас“ ЕООД

Предмет на дейност:

„АКЗ – Бургас“ ЕООД извършва пълен инженеринг – проектиране, строителство, обследване, ремонт, рехабилитация и монтаж на технологични съоръжения в областта на Енергетиката и в отраслите Химия и Металургия. Дружеството поема отговорността за изпълнените проекти и осигурява тяхната поддръжка, както и гаранционното и извънгаранционното обслужване. Усилията на компанията са насочени към въвеждането на нови и екологични технологии и оборудване.

Услуги:

 • Изработка, ремонт, монтаж и демонтаж на:

– метални конструкции;

– промишлени и енергийни съоръжения и инсталации;

– тръбопроводи и резервоари;

– повдигателни съоръжения;

– машини.

 • Услуги със строителна механизация: автокранове 70 т. и 40 т., кулокранове и автовишки до 23 м.
 • Полагане на антикорозионни покрития – бластиране, грундиране и боядисване на метални и бетонни конструкции.
 • Полагане на огнезащитни бои, алуминизация.
 • Гражданско и промишлено строителство – изграждане на жилищни кооперации, фундаменти, бетонови настилки, зидарски и други довършителни дейности.
 • Направа на покривни хидроизолации с PVC мембрани и геотекстил. Тенекиджийски дейности по покривни конструкции.


„НЕРГ” ЕООД

Предмет на дейност:

„НЕРГ” ЕООД е строителна компания, която в кратки срокове извършва пълен инженеринг – проектиране, строителство, обследване и ремонт в областта на инфраструктурното, промишленото и жилищно строителство. Компанията предлага всички видове услуги свързани с управлението на проекти, намирането, закупуването, поддържането и реновацията на жилищни и промишлени сгради.

Услуги:

Компанията предлага всички видове услуги свързани с управлението на проекти, намирането, закупуването, поддържането и реновацията на жилищни и промишлени сгради.

„НЕРГ” ЕООД разполага с модерна и високопроизводителна техника и висококвалифициран екип от специалисти. www.nerg.bg


„АКЗ ЕНЕРГИЯ“ ООД

Предмет на дейност:

„АКЗ ЕНЕРГИЯ“ ООД е фирма, ориентирана към сервизното обслужване и ремонт на енергийни мощности. Дружеството изпълнява инвестиционната програма и ремонтните дейности, свързани с изграждане и поддръжка на инсталациите в ТЕЦ на „Лукойл Енергия и Газ България” на територията на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД.

Услуги:

 • Електро-монтажни дейности;
 • Строително-монтажни работи;
 • КИП и автоматика – ремонт и монтаж;
 • Ремонт и техническа поддръжка на електрически генератори, котлоагрегати и котелно оборудване, турбини и турбинно оборудване;
 • Оглед, техническа поддръжка и ремонт на ротационно и топлообменно оборудване, арматура и приводи към тях, подемни съоръжения;
 • Поддръжка, настройка и подмяна на елементи от АСУТП;
 • Текущ контрол върху работата на показващи, регистриращи и търговски прибори и техните защити;
 • Почистване и боядисване на енергетично оборудване;
 • Демонтаж и монтаж на тръбопроводи и оборудване;
 • Техническо обслужване и ремонт на опорно-окачваща система и фундаменти;
 • Оглед, ремонт и поддържане на сграден фонд и прилежаща инфраструктура;

„АКЗ ЕНЕРГИЯ“ ООД осъществява техническото обслужване, ремонт и поддръжка на оборудването на Топлофикационна Електрическа Централа, собственост на „Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД. Основното и предназначение е да покрива потребносттите на най-голямата рафинерия в България – „Лукойл Нефтохим Бургас” АД от топлоенергия, електроенергия, битово горещо водоснабдяване и химически очистена вода. Топлофикационната Електрическа Централа произвежда електроенергия, пара с различни параметри и обезсолена вода. Проектната мощност на централата е 257 МW електрическа и 1 800 МW топлинна енергия.


 

„Интернейшънъл Бургас“ ЕООД

Предмет на дейност:

Търговия с огнезащитни и антикорозионни покрития в сферата на индустрията и яхтени бои.

Продукти:

 • „Интернейшънъл Бургас“ ЕООД е дистрибутор на International Protective Coatings (IPC), Великобритания – част от концерна AKZO NOBEL, световен доставчик на антикорозионни покрития с филиали в 49 страни на 6 континента. Фирмата произвежда продукти в 21 фабрики в 19 страни по света.

IPC предлага:

– огнезащитни покрития;

– покрития за защита от корозия на метални и стоманобетонни конструкции, резервоари, тръбопроводи, промишлени обекти, мостове, пристанищни съоръжения,

индустриални комплекси;

 • Гамата от продукти, с които разполага „Интернейшънъл Бургас“ ЕООД е изключително разнообразна и предлага огнезащитни покрития при изпълнение на обекти като химически заводи, ТЕЦ, АЕЦ и др., за което има издадени становища за допустимост от НСПАБ за територията на Република България. Фирмата предлага покрития за защита от корозия на метални и стоманобетонни конструкции, резервоари, тръбопроводи, промишлени обекти, мостове, пристанищни съоръжения, индустриални комплекси.

 

 • „Интернейшънъл Бургас“ ЕООД е дистрибутор на International Yacht Paint, Великобритания. Фирмата предлага висококачествени яхтени бои – антифаулинг, грундове и финиши за перфектна защита на яхти и лодки.

Търговска марка на продуктите:       akzonobel1 akzonobel2           ipclogoInternational

www.industrialpaints.net

www.yachtpaints.net


„МАР-2” ЕООД

„МАР-2” ЕООД е създадено през месец Април 2005 г. на основание на Съдебно решение № 1 от 2005 г на Бургаски Окръжен съд.

Предмет на дейност:3412

– Проучване и проектиране;

– Идейни и работни проекти;

– Авторски надзор;

– Консултантски услуги и услуги по управление на проекта.

Клиенти:

– Лукойл Нефтохим България“ АД;

– „Джи Пи Груп“ ООД;

– „Нефтохимпроект“-АД;

– „Ромпетрол България“.

Последните проекти:

– „КПТО”, подобект „Подготовка на площадката” – Изграждане на нова естакада по път №9 на територията на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД;

– „КПТО”, подобект „Подготовка на площадката” – Изграждане на транспортен коридор на територията на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД;

– „КПТО”, подобект „Подготовка на площадката” – Нов факел за въглеводороди за рафинерията на територията на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД;

– Складово стопанство и система за инжектиране на биодизел за Петролен терминал „РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ” – гр. Русе;

– Реконструкция и модернизация на Петролен терминал „РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ” – гр. Русе;