Сертификати


ISO 9001:2015

EN ISO 14001:2015

BS OHSAS 18001:2007

SA 8000 : 2014

 

 

DIN EN ISO 3834-2

 

 

EN 1090-1:2009+A1:2011

 

 

 

 

EN 1090-2:2008+A1:2011

Удостоверение от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Удостоверения от Камарата на строителите в България

Разрешително от Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас

Международен лиценз за Автотранспорт

Удостоверение за членство в Атомен форум

 Политика по околната среда

Политика по качеството

NERG-LOGO-BG-160-160

ISO 9001:2015

NERG-LOGO-BG-160-160

EN ISO 14001:2015

NERG-LOGO-BG-160-160

BS OHSAS 18001:2007

NERG-LOGO-BG-160-160

Удостоверения от Камарата на строителите в България

NERG-LOGO-BG-160-160

Членство в Камарата на строителите в България