Ремонт на силози


Извършени дейности:

Нанасяне на антикорозионна защита на силози

с.Ветрен