Архив по месеци: септември 2005


Извършени дейности: Ново строителство на сграда с помещения за операторна станция, противопожарно- помпено отделение и подстанция 10/04 kV Доставка на оборудване Нанасяне на антикорозионна защита Територията на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД

Изграждане на нова сграда на инсталация „Каталитичен реформинг“