Ремонт на „Нова газова сяра“


Извършени дейности:

Нанасяне на антикорозионна защита
Полагане на огнезащитни покрития

Територията на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД