Въшно почистване на сградата на Община Бургас


Извършени дейности:

Бластиране на фасадата на сградата и площада пред общината

гр. Бургас