Строителство на инсталация за Н-бутан


Извършени дейности:

Машинно- монтажна дейност
Нанасяне на антикорозионна защита

Територията на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД