Ремонт на съоръжения за производство и преработка на органични масла и биодизел


Извършени дейности:

Вътрешно полагане на антикорозионно покритие на резервоари

с.Козаревец