Строителство на инсталация „Атмосферна дестилация 5“


Извършени дейности:

Производство и монтаж на метални конструкции
Нанасяне на антикорозионна защита
Полагане на огнезащитни покрития

Територията на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД