Ремонт на кран и резервоар на пристанище Бургас


Извършени дейности:

Вътрешна и външна антикорозионна защита на кран No 38
Вътрешна и външна антикорозионна защита на резервоарите на кей 20.

Бургас