Изграждане на инсталация „Сярно-кисело алкилиране“


Извършени дейности:

Машинно- монтажни дейности
Нанасяне на антикорозионна защита
Полагане на огнезащитни покрития

Територията на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД