Изграждане на нова инсталация „Хидроочистка 5“ и „Хидро- обезсерване на бензин 1“


Извършени дейности:

Машинно- монтажни дейности
Нанасяне на антикорозионна защита
Полагане на огнезащитни покрития

Територията на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД