Изграждане на жилищна сграда


Извършени дейности:

Цялостно изграждане на жилищна сграда с търговски помещения
Благоустройване на прилежащите площи

гр. Бургас, к-с Лазур