Многофункционална спортна зала „Арена – Армеец“


Извършени дейности:

Монтаж на металната конструкция на покрива

София