Архив по месеци: март 2011


Извършени дейности: Строително и машинно- монтажни дейности Доставка и монтаж на технологично оборудване Нанасяне на антикорозионна защита Въвеждане в експлоатация Територията на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД

Изграждане на инсталация за производство на 5% разтвор на варно ...


Извършени дейности: Демонтаж, ремонт и монтаж на топлообменно оборудване Подмяна на дектирало оборудване Нанасяне на антикорозионна защита Територията на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД

Ремонт на инсталация „Хидроочистка 5“ от производство „Каталитична обработка на ...


Извършени дейности: Демонтаж, ремонт и монтаж на оборудване Подмяна на дефектирало оборудване Нанасяне на антикорозионна защита Територията на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД

Профилактиката на инсталация „Хидро-обезсерване на бензин“ от производство „Каталитична обработка ...