Изграждане на инсталация за производство на 5% разтвор на варно мляко от хидратна вар


Извършени дейности:

Строително и машинно- монтажни дейности
Доставка и монтаж на технологично оборудване
Нанасяне на антикорозионна защита
Въвеждане в експлоатация

Територията на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД