Профилактиката на инсталация „Хидро-обезсерване на бензин“ от производство „Каталитична обработка на горивата 2“


Извършени дейности:

Демонтаж, ремонт и монтаж на оборудване
Подмяна на дефектирало оборудване
Нанасяне на антикорозионна защита

Територията на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД