Ремонт на инсталация „Хидроочистка 5“ от производство „Каталитична обработка на горивата 2“


Извършени дейности:

Демонтаж, ремонт и монтаж на топлообменно оборудване
Подмяна на дектирало оборудване
Нанасяне на антикорозионна защита

Територията на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД