Изграждане на таван в залата и сцената в читалище- киносалон


Извършени дейности:

Доставка и монтаж на стоманена конструкция
Нанасяне на антикорозионна защита
Полагане на огнезащитни покрития

Поморие