Почистване и реконструкция на резервоар за нефт Р-4 с плаващ покрив 50 000 м3


Извършени дейности:

Почистване на резервоар
Механично изстъргване на стените
Пясъкоструене на целият резервоар
Извозване на нефтената маса

Територията на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД