Подготовка на ТЕЦ за работа в есенно-зимния период


Извършени дейности:

Демонтаж на стара топлоизолация и подмяна с нова
Изолация с ламарина или замазка
Полагане на битумен грунд на покрив
Полагане на хидроизoлация на покрив

ТЕЦ „Лукойл Енергия и газ България“ ЕООД