Ремонт на общостационни системи и оборудване


Извършени дейности:

Ремонт на системи и оборудвания
Машинно – монтажни дейности
Ремонтно- строителни работи
АКЗ

„Лукойл енергия и газ България” ЕООД