Привеждане на измерителната система на ПТ Росенец


Извършени дейности:

Строително монтажни дейности
Доставка и монтаж на оборудване
Вертикалната планировка
Нанасяне на антикорозионна защита

„Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, гр. Бургас