Монтаж на стоманени конструкции за изграждане на „Нов международен пътнически терминал на летище Бургас


Извършени дейности:

Монтаж на метални конструкции

Летище Бургас