Реконструкция на ГСМ при летище Бургас


Извършени дейности:

Изграждане на противопожарен и питеен водопровод
Изграждане на дъждовна и битово фекална канализация
Изграждане на огради

„Фрапорт Туин Еърпорт Мениджмънт” АД