Ремонтни, строителни и монтажни работи на технологичните инсталации и обекти на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД


Консорциум „Сичес – АКЗ” ДЗЗД със съдружници „Сичес СПА”ЕАД, „АКЗ Бургас” ЕООД и „Сичес Полска СП. З.О.О.”-Полша спечели търг за ремонтни, строителни и монтажни работи на технологичните инсталации и обекти на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за календарната 2014 Договора включва дейности при рутинни работи и специфични изделия, спешни работи и допълнителни работи. Специалистите на консорциума вече няколко месеца, качествено и в срок, се справят с поставените задачи.