Архив по месеци: април 2014


„АКЗ Бургас” ЕООД спечели търга на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за договора за СМР за обвръзка, монтаж и интеграция на нов центробежен компресор. Строително-конструктивната част на СМР включва изпълнение на рамков стоманобетонов фундамент, други фунадаменти и колони. Ще се изгради метална покривна конструкция, бетонови опори за тръбопровод, конструкции за кабелни […]

Строително-монтажни работи за овръзка, монтаж и интеграция на нов центробежен ...


„АКЗ Бургас” ще бъде изпълнител на ремонтната задача за възстановяване топлинните изолации по тръбопроводи и оборудване в ТЕЦ. Дейностите са по възстановяване или направа на нова топлинна изолация по енергетичното оборудване, тръбопроводи, апарати и резервоари. Както и на пещостройна, така и на изолация от ниско и високотемпературна вата с циментова […]

Топлинни изолации