Строително-монтажни работи за овръзка, монтаж и интеграция на нов центробежен компресор


„АКЗ Бургас” ЕООД спечели търга на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за договора за СМР за обвръзка, монтаж и интеграция на нов центробежен компресор. Строително-конструктивната част на СМР включва изпълнение на рамков стоманобетонов фундамент, други фунадаменти и колони. Ще се изгради метална покривна конструкция, бетонови опори за тръбопровод, конструкции за кабелни трасета, арматурна шахта и др. Машинно – монтажната част на СМР включва доставка, монтаж и тръбопроводна обвръзка на оборудване; пусково-наладъчна работа; доставка на материали и консумативи, монтаж на нови тръбопроводи и тяхната обвръзка със системите на компресора; монтаж на противопожарна система. След монтажите ще се извърши изолация на тръбопроводите, АКЗ на същите и на стоманените конструкции, нанасяне на огнезащитна и лакова система. Специалистите от „АКЗ Бургас” ЕООД ще изпълнят всички дейности по автоматизация на производството и пусково-наладъчни работи,  електрическото захранване, силовата и заземителната инсталация. Задължение на фирмата са и дейностите по водоснабдяването и канализацията. Професионализма на специалистите от „АКЗ Бургас” ЕООД за гаранция за качествено и в срок изпълнение на договора.