Топлинни изолации


„АКЗ Бургас” ще бъде изпълнител на ремонтната задача за възстановяване топлинните изолации по тръбопроводи и оборудване в ТЕЦ. Дейностите са по възстановяване или направа на нова топлинна изолация по енергетичното оборудване, тръбопроводи, апарати и резервоари. Както и на пещостройна, така и на изолация от ниско и високотемпературна вата с циментова безазбестова замазка или с ламаринено покритие на различни коти. Възлагането на ремонтните задачи ще става по оперативен или авариен път чрез заявки. Специалистите от „АКЗ Бургас” ЕООД ще извършват ремонта по своя технология и проект, като съобразяват с изискванията за качество и договорените срокове.