Рехабилитация на магистрален тръбопровод


Подписан е договор с „ЛУКОИЛ Нефтохим Бургас” АД за рехабилитация на магистрален тръбопровод в землището на с. Маринка.

Договора предвижда 2700м. от тръбопровода да бъде обследван за технологични несъответствия визирайки корозия течове и др., както и профилактирането на тръбното съоръжение в определени сектори. В случай на невъзможност за тези дейности се предвижда цялостна подмяна на проблемните учстъци с нови тръбни компоненти.