Архив по месеци: март 2015


На „АКЗ-Бургас” ЕООД е възложена да извърши ,водопроводни и канализационни строително монтажни работи и да произведе, достави и монтира стоманени конструкции на обект : „Инженеринг на ПСОВ кв.Ветрен, гр. Бургас както и на ВиК мрежи в кварталите Ветрен, Банево и Минерални бани гр.Бургас”, съобразно изискванията на ПИПСМР.

Инженеринг на ПСОВ кв.Ветрен, гр. Бургас както и на ВиК ...