Архив по месеци: юли 2015


На 30 юли 2015 г. в 11:30 часа в заседателната зала , намираща на територията на ЛНХБ, в административната сграда на 2 –я етаж на „АКЗ- Бургас“ се организира пресконференция, на която дружеството ще представи пред свои контрагенти и заинтересовани лица предимствата, които дава програмата „На път” и начините, по […]