Ремонт на административно битови помещения и производствени сгради и ремонт на покриви


„АКЗ-Бургас” ЕООД ще извърши ремонта на административно битови помещения и производствени сгради и ремонт на покриви на следните обекти:

• Ремонтни дейности в Складове на „УМТО”

• Ремонтни дейности в сграда -Дирекция „Капитално строителство”

• Ремонт на административна сграда – блок Б -Дирекция по доставки

• Ремонт на административна сграда -Техническо обезпечаване

• Ремонт кабинет Долекарска помощ- административна Сграда УМТО

• Ремонт на административна сграда 1 и сграда „Пакетаж”-Производство „Полипропилен“

• Ремонтна административна сграда-Производство АК

• Ремонт сграда операторна, компресорно, механична и ел. работилница и подстанция в инсталация ХО-2 -Производство КОГ-2

• Производство ВиК и ОС Полипропилен-Ремонт на сграда п/ст 176/177 и п/ст 80 Ремонт операторна /ВОН/ инсталация /ПСН/ сградата на „ЛПС” и административна сграда –ПТ Росенец“

• Ремонт покрив на Научно-изследователска база