Реконструкция на съществуващо кръстовище “МИРАЖ”


„АКЗ-Бургас” ЕООД е подизпълнител на проекта за реконструкция на кръстовище „Мираж“ в гр. Бургас. Договора включва изработка, доставка и монтаж на цялостната метална конструкция за новия надлез. Съоръжението е в заключителния етап на изработка като в него са внедрени качествени технологии при заваръчно-монтажните дейности както и ефективно антикорозионно обезпечаване. Всичко това е гарантирано от високата квалификация на персонала и опита натрупан в подобни инженерингови дейности.