Ремонт на осветителна инсталация, ремонтни табла и захранването им в „ХО-2″, производство „Каталитична обработка на горивата-2”


„АКЗ-Бургас” ЕООД ще извърши следните ремонтни дейности:

• Ремонт на ел.захранването на Парк 626 и осветление на колони К-1 и К-101

• Ремонт на осветителна инсталация, ремонтни табла и захранването им в ХО-2.

• Ремонт на кабелни естакади, мачтово осветление и ремонтни табла в пр-во ТСНП.