Тръбопроводна линия към факел и монтаж на регулиращи клапани


Специалистите от „АКЗ-Бургас” ЕООД ще подменят тръбопровод за смесен горивен газ и ще монтират регулиращи клапани към него. Като ще започнат с демонтиране на старата линия, спазвайки всички екологични норми по ISO 14001. Изграждането на новата линия ще се осъществи по стандарт за качество ISO 9001, който АКЗ-Бургас защитава от 10 години.