Архив по месеци: октомври 2015


На 30 октомври 2015 г. в 11:30 часа в заседателната зала , намираща се на територията на ЛНХБ, в административната сграда на 2 –я етаж на „АКЗ- Бургас“ се организира пресконференция, на която дружеството ще представи пред свои контрагенти и заинтересовани лица постигнатите резултати по програма „На път” и начините, […]

Текущия ремонт на технологичните инсталации на производство КАБ, ЛОТ-4 ще бъде извършен от „АКЗ-Бургас” ЕООД като ремота включва инсталации: • Инсталация ВИ- 15 • Инсталация ККр • Исталация МТБЕ • Инсталация С-300 • Инсталация СКА • Инсталация ХО и ГО

Текущ ремонт на технологичните инсталации на производство КАБ, ЛОТ-4


„АКЗ-Бургас” ЕООД спечели търга за реализация на обект „Схема за смесване на различни сортове нефт на територията на ПТ Росенец”.Като изпълнител на проекта „АКЗ-Бургас” ЕООД ще и зпълни доставка на оборудване, строително-монтажни работи (СМР), пуско-наладъчни работи (ПНР) и въвеждане в експлоатация на технологична схема за смесване на различни сортове нефт […]

Реализация на обект схема за смесване на различни сортове нефт ...„АКЗ-Бургас” ЕООД бе избран да достави оборудването и извърши строително-монтажни работи (СМР), пуско-наладъчни работи (ПНР) и въвеждане в експлоатация на реконструкция на РОУ 140/45та и котлоагрегати КА 2, 8, 12 и монтаж на нови РОУ 10/1, 2 та и РОУ15/1, 2 та.

Работа на ТЕЦ в режим котелен при занижени параметри