Реализация на обект схема за смесване на различни сортове нефт на територията на ПТ Росенец


„АКЗ-Бургас” ЕООД спечели търга за реализация на обект „Схема за смесване на различни сортове нефт на територията на ПТ Росенец”.Като изпълнител на проекта „АКЗ-Бургас” ЕООД ще и зпълни доставка на оборудване, строително-монтажни работи (СМР), пуско-наладъчни работи (ПНР) и въвеждане в експлоатация на технологична схема за смесване на различни сортове нефт на територията на ПТ Росенец.