Текущ ремонт на технологичните инсталации на производство КАБ, ЛОТ-4


Текущия ремонт на технологичните инсталации на производство КАБ, ЛОТ-4 ще бъде извършен от „АКЗ-Бургас” ЕООД като ремота включва инсталации:

• Инсталация ВИ- 15

• Инсталация ККр

• Исталация МТБЕ

• Инсталация С-300

• Инсталация СКА

• Инсталация ХО и ГО