Производство ВиК и СО, ремонт на котел-утилизатор КУ-101″


АКЗ-Бургас бе избран да извърши ремонт на котел-утилизатор. Ремонта включва демонтаж и монтаж на въздухопроводи подмяна на изпарителни секции и изолация на инстанцията.