Архив по месеци: декември 2016


Ремонт на претоварните ръкави на пирс-2 в пристанищен терминал „Росенец“ „АКЗ-Бургас“ ЕООД ще достави материалите и консумативите нужни за обновяването на пирса. Ще бъдат ремонтирани стендерите MLA-1, MLA-2 и ще бъде направена профилактика на MLA-3 и хидравличната централа на Пирс-2.

Ремонт на претоварните ръкави на пирс-2 в пристанищен терминал „Росенец“


СМР във фабрика Сеново „АКЗ-Бургас“ ЕООД ще извърши следните дейности: Укрепване на фасадни панели; Хидроизолация на покрив; Промивен цех монолитна част; Защита на стоманена носеща конструкция от корозия; Възстановяване на тухлена стена на фасада север.

СМР във фабрика Сеново