Ремонт на претоварните ръкави на пирс-2 в пристанищен терминал „Росенец“


Ремонт на претоварните ръкави на пирс-2 в пристанищен терминал „Росенец“

„АКЗ-Бургас“ ЕООД ще достави материалите и консумативите нужни за обновяването на пирса.

Ще бъдат ремонтирани стендерите MLA-1, MLA-2 и ще бъде направена профилактика на MLA-3 и хидравличната централа на Пирс-2.