Брегови център за управление на корабния трафик


Брегови център за управление на корабния трафик

АКЗ-Бургас ЕООД ще извърши Възстановяване на насип и бронировка на кея и хелинга, прилежащи на сграда”Брегови център за управление на корабния трафик”