„Борба с корозията“-Обогатителна фабрика-ДПМЧ


АКЗ-Бургас ЕООД бе избран да изпълнени дейности по проект „Борба с корозията“ – Обогатителна фабрика-ДПМЧ