Реконструкция и модернизация на противопожарни системи в ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД


Реконструкция и модернизация на противопожарни системи в ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

АКЗ-БУРГАС ЕООД ще извърши строително-монтажни работи (СМР) за обект „Реконструкция и модернизация на противопожарни системи в ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД“