Възстановяване на насип и бронировка на кея на хелинга


„АКЗ-БУРГАС“ ЕООД ще извърши възстановяване на насип и бронировка на кея на хелинга, прилежащи на сграда Брегови център за управление на корабния трафик