Изграждане на съблекалня и стая за хранене


„АКЗ-БУРГАС“ ЕООД ще изпълни строително-монтажни работи за изграждане на съблекалня и стая за хранене за нуждите на оперативния персонал от к-с Хидрокрекинг.