АКЗ-Бургас е член на Българо-Руската търговско-промишлена палата


АКЗ-Бургас в края на 2018г. е член на Българо-Руската търговско-промишлена палата (БРТПП), която е учредена още през 1988г. в специфичната форма на смесена търговска камара – първата в България. Сред основните учредители са Българската ТПП и ТПП на Руската федерация (ТПП РФ) .

Освен че способства за решаването и облекчаването на редица двустранни въпроси в транспортното, митническото и визовото обслужване, нашето сътрудничество с ТПП РФ акцентира върху развитието на връзките на регионално ниво ни дава възможност  да представим своята дейност във 181-те регионални палати на огромната територия на Русия.

Сътрудничеството в областта на малкия и среден бизнес е във фокуса на вниманието както на БРТПП, така и на ТПП РФ, подкрепяща развитието на съвместни българо-руски проекти.

В отговор, БРТПП с подкрепата на Руската ТПП  предвижда значително разширяване на обхвата на дейността в полза на постоянно нарастващия брой  членове на Палататa  – български и чужди фирми, организации и физически лица, представляващи  широк  спектър от  икономически дейности в областите машиностроене, електронна техника,  туризъм и недвижимост, транспорт и спедиция,  архитектура и строителство, лека промишленост, инвестиционна и търговска дейност, банково и застрахователно дело, юридически и счетоводни услуги.

Съгласно действащия Устав, приет през 2017г., дейностите, осъществявани от БРТПП в полза на членовете на Палатата, включват:

  • популяризиране на дейността на членовете;
  • защита на интересите на членовете пред институции в страната и чужбина;
  • подпомагане търсенето на бизнес-партньорства в Руската Федерация и останалите страни от Евразийския икономически съюз;
  • привличане на експерти от страната и Руската федерация за решаване на правни, данъчни, митнически, валутни, кредитни и други въпроси;
  • проучване и консултиране относно състоянието и насоките за развитие на конкурентните пазарни условия;
  • реализация на стопански дейности, способстващи за постигане целите на Сдружението.

Сдружението с приоритет ще продължи да работи в две основни насоки.   За защита на интересите на членовете на БРТПП на руския пазар, приоритетни са дейностите по  предоставяне на икономическа и търговска информация, подпомагане търсенето на бизнес-партньори  и осигуряване на съдействие на регионално ниво. Вторият основен приоритет са дейности,  свързани със съпровождане на руския бизнес на българския пазар.