АКЗ-Бургас е член на Германо-Българската индустриално-търговска камара


   Като член на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК), АКЗ Бургас е част от международна бизнес общност на повече от 600 фирми и организации. Използвайки събитията и мрежата на ГБИТК, АКЗ Бургас ще се запознае с хората, които вземат решенията в областта на икономиката и политиката, за да имаме актуална информация относно възможностите за бизнес и тенденциите в различните браншове и търговията. За да подкрепи Нашия бизнес, ГБИТК ще публикува фирмените ни данни на тяхната уеб страница в Годишника на Камарата. Новите членове имат възможност да се представят с кратък текст в седмичния им бюлетин. ГБИТК представлява интересите на членове си пред институциите и органите, вземащи решенията в областта на икономиката и политиката. Отнася се сериозно към желанията, тревогите и идеите на членове си и ги представя пред съответните инстанции.
Посредством активната работа на специализираните комисии Германо-Българската индустриално-търговска камара се застъпва за подобряването на рамковите условия в различни сфери на българската икономика, важни за фирмите членове.